Náplň práce zubní hygienistky

Jak probíhají jednotlivé návštěvy u zubní hygienistky

Sklon k tvorbě zubního povlaku a kamene je u každého jedince individuální, proto je osobitý i u každého nácvik orální hygieny. Při jednotlivých návštěvách nelze postupovat vždy totožně, ale obecně platí několik kroků, které jsou prováděny u každého pacienta.

1. návštěva (60 minut)

V první řadě se provede pacientova anamnéza, která zahrnuje jaké léky užívá, jeho choroby, operace, alergie a zda je kuřák či nikoliv. Poté následuje vyšetření měkkých tkání a stavu chrupu. Zjišťuje se stav dásně a vzhled sliznice a jazyka. U stavu chrupu se odhaluje přítomnost a kvalita výplní (příp. neošetřených kazů), viklavost zubů, přítomnost protetických prací (korunky, můstky, zubní náhrady), furkací (odhalený prostor mezi kořeny jednoho zubu) apod.

Potom se provádí vyšetření krvácení dásní, který se nazývá index PBI. Při tomto vyšetření je tupou sondou jemně podrážděn okraj dásně kolem každého zubu a podle intenzity jejího krvácení se hodnota zapíše. Hodnoty jsou od 0 do 4. .

articles: prace_20.jpg

 

  • 0 – dáseň na podnět vůbec nekrvácí
  • 1 – dáseň krvácí v jednom bodě
  • 2 – dáseň krvácí na více bodech nebo krvácení tvoří tenkou linii
  • 3 – dáseň krvácí po celém obvodu zubu
  • 4 – krev stéká a vytváří kapku

 

Zjištěné hodnoty se po vyšetření sečtou a součet prozradí úroveň pacientovy ústní hygieny a vypovídá o stavu jeho dásní a závažnosti onemocnění. Pacientovi je poté podrobně popsán vznik zubního kazu, zánětu dásní, zubního plaku, zubního kamene a vznik parodontózy. Tímto by měl být pacient motivován a měl by pochopit, že je pro něj zachování vlastního chrupu důležité a pokud se o svůj chrup bude pravidelně a správně starat, vyvaruje se veškerým problémům v dutině ústní.

S pacientem se nacvičí přímo v jeho ústech i správná technika čištění zubů vhodným zubním kartáčkem a čištění mezizubními pomůcky.

V první návštěvě se obvykle začíná s odstraňováním zubního kamene, pokud je přítomen.

 

2.návštěva (60-90 minut)

Pacient je pozván zhruba za 14 dní od první návštěvy. Opět se provede vyšetření PBI indexu a pokud pacient prováděl ústní hygienu pravidelně a správně, měl by být součet hodnot nižší, než v první návštěvě. Cílem je snížit součet bodů alespoň pod 20. Index krvácení dásně , PBI, je možné snížit i na nulu, tedy na stupeň úplného uzdravení.

Dalším vyšetřením, prováděném ve druhé návštěvě je CPITN – index, který slouží pro zjištění stupně onemocnění parodontu (závěsného aparátu zubu).Podél každého zubu pod okraj dásně se zavede tupá sonda a zjišťuje se tak krvácení, přítomnost zubního kamene, mělkých a hlubokých kapes (chobotů). CPITN se hodnotí pěti stupni:

articles: prace_21.jpg

 

  • 0 – zdravý parodont
  • 1 – objeví se krvácení
  • 2 – přítomnost zubního kamene
  • 3 – kapsy hluboké do 5,5 mm (mělké kapsy)
  • 4 – kapsy hlubší než 5,5 mm (hluboké kapsy)

Podle stupně postižení se určí terapie.

 

Ve druhé či následujících návštěvách se doodstraňuje přítomný zubní kámen, dokud nejsou všechny zuby zcela čisté , hladké a dásně zahojené. Pokud jsou přítomny parodontální kapsy, je léčba náročnější a pomalejší. Kromě toho jsou pacientovi v průbehu návštěv ze zubů odstraněny pigmentace a jiné estetické nedokonalosti.

Léčba je ukončena, pokud jsou dásně zdravé, zuby hladké (je odstraněn zubní kámen a plak), onemocnění parodontu stabilizováno a pokud pacient provádí správně a pravidelně péči o svou dutinu ústní. V této chvíli pacient přechází do tzn. recallu, je zván na pravidelné prohlídky. Frekvenci těchto prohlídek si určuje sama hygienistka. Nejčasteji jsou v rozmezí 3 měcíců – 1rok.

Vždy je však nutná pacientova spolupráce , neboť úspěšnost léčby závisí z 90% na pacientově domácí péči o chrup. Pravidelné návštěvy u dentální hygienistky po ukončení léčby jsou nezbytné.

 

zpět do hlavního menu

Aktuality
COVID 19

Aktuální informace k problematice COVID 19

Zubní hygiena nově

Zubní hygiena z provozních důvodů pouze pro registrované pacienty.

Změna provozní doby

Změna úterní pracovní doby

CEREC - CERamic RECo...

Korunky bez otisku a laboratoře

Kontakt

ELZET DENTAL s.r.o.
MUDr. Libor Zdařil
Heydukova 508/11
37001 České Budějovice
IČO 28147391

email: elzet.dental[zavinac]seznam.cz

Ordinační doba

Provozní doba

(shodná s ordinační)

L.M.Pařízka

Po: 7.00-15.30
Út: 7.00-18.00
St: 7.00-15.30
Čt: 7.00-15.30
Pá: 7.00-15.30

telefon: 386460803