Služby Implantace Chirurgie zubní Zubní hygiena Články Ceník
Nebojte se zubních implantátů

Zubní implantace jsou v současnosti nejšetrnějším postupem, jak nahradit zuby ztracené z důvodů kazu nebo parodontozy a obnovit tak bezproblémové kousání. Narozdíl od můstků, kdy je nutno v rámci překlenutí mezery po ztraceném zubu drasticky poškodit sousední zuby.

Vlastní zubní implantát je titanový šroub, který je po proběhlém vhojení pevně integrován do kosti čelistí. Spojení s korunkou je tvořeno tzv. abutmentem, na nějž je nacementována nebo šroubovým spojem fixována korunka z keramické hmoty.

articles: implantaty_3.jpg Na našem pracovišti pracujeme se systémem Straumann od švýcarského výrobce nebo s implantačním systémem Dio jihokorejské provenience. Oba dva systémy nabízejí jak do úrovně kosti zaváděné implantáty (bone level) či do úrovně dásně zaváděné (tissue level) implantáty.

U většiny pacientů panuje největší obava z nevhojení (nebo nepřijetí) implantátu do kosti. Faktem ale je, že úspěšnost implantace je 98.5 %, což je výrazně výš než při plnění zubů po vyjmutí zubní dřeně ( zde je úspěšnost jen 60 - 90% podle klinické situace!! ).

 

Riziko nevhojení je navíc možno snížit správným plánováním, volbou správného postupu a při dobré spolupráci pacienta ve smyslu dodržení správné zubní hygieny a pravidelných kontrol. Určitým navýšením rizika je kouření, které je dobré zredukovat maximálně na 5 cigaret denně nebo se mu úplně vyhnout, a celková onemocnění jako cukrovka a snížená imunita, kde je třeba často volit pomalejší a vícefázový postup implantace často v kombinaci s podáním antibiotik.

 

articles: implantologie_2.jpgDruhou nečastější obavou je strach z bolestivosti výkonu, která je ale neopodstatněná. Zavedení implantátu se provádí z relativně drobného nářezu v místním znecitlivění a většina pacientů uvádí jen pocit tlaku při zavádění šroubu do kosti a jen mírnou bolestivost den po výkonu, kdy také doporučujeme podání analgetik. Výkon je spojen často jen s otokem, který ustupuje většinou do tří dnů po výkonu.

V rámci našich služeb poskytujeme roční záruku na chirurgickou fázi implantace a dvouletou záruku na protetickou rekonstrukci, za předpokladu dodržení pravidelných kontrol pacientem. I v případě nevhojení je možno implantaci s určitým časovým odstupem znovu zopakovat.

 

Ideální načasování implantace je zhruba 3 -6 měsíců po ztrátě zubu.Po delší době dochází ke ztrátě kosti z inaktivity a ke zhoršení podmínek pro implantaci. Po dlouholetých neřešených ztrátách zubů dochází navíc ke sklonu sousedních zubů do mezery, což někdy vyvolává nutnost připravit situaci pro zavedení implantátu rovnátky.

articles: implantologie_1.jpg Důležité je také šetrné provedení vytažení původního zubu, tak aby se zachovalo kvalitní kostní lůžko. Při nedostatku místa pro implantát je často možné množství kosti před nebo během zavedení implantátu zvýšit speciálními technikami označovanými jako kostní augmentace přídavkem vlastní kosti odebrané z jiného místa čelisti nebo umělým kostním materiálem. V horní čelisti je tak možno zvýšit množství kosti ve vedlejší dutině nosní (tzv. sinus lift. Tyto výkony však mohou prodražovat a prodlužovat dobu implantace. Ta bývá ve standartních situacích zhruba 4 měsíce až jeden rok od započetí práce a obnáší 10 i více návštěv na našem pracovišti.

 

Důležitou a zásadní podmínkou implantace je kvalitní zubní hygiena, jejíž zvládnutí je opakovaně kontrolováno na našem pracovišti dentální hygienistkou, stejně jako následná péče o implantát.

articles: implantologie_4.jpg

 

Náhradu korunky provádíme z keramických materiálů zajišťujících výbornou houževnatost a dobrou imitaci vzhledu skutečného zubu. Korunku zhotovujeme frézovanou technikou na základě digitálního návrhu zhotoveným přístrojem Cerec in lab.

 

Cena kompletní chirurgické fáze je u iplantátu Straumann bez augmentace cca 16000,- Kč a 10000,- Kč v případě systému Dio.

 

Cena rekonstrukce kompletní včetně korunky a abutmentu je u Straumannu cca 30000,- Kč za kompletní realizaci a 20000,- Kč u systému Dio. Cena augmentace (tedy přídavku umělé kosti) dle rozsahu a obtížnosti se pohybuje od 2500,- Kč do 5000,- Kč.

articles: implantologie_3.jpg V rámci úvodní konzultace je na základě vyšetření v ústech a po zhotovení a vyhodnocení prostorového RTG snímku implantované oblasti  všem pacientům stanoven orientační finanční a časový harmonogram provedení implantace a jsou zodpovězeny případné otázky pacienta.

 

V případě Vašeho zájmu o implantaci je možné kontaktovat naši praxi na telefonním čísle 386460803 po celý týden nebo na čísle 387730278 v pondělí a úterý.

 

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci

 

MUDr. Libor Zdařil

Aktuality
Zubní hygiena nově

Zubní hygiena nyní opět i pro neregistrované pacienty.

Ukončení Medipont

Ukončení ordinace MEDIPONT

CEREC - CERamic RECo...

Korunky bez otisku a laboratoře

Kontakt

ELZET DENTAL s.r.o.
MUDr. Libor Zdařil
Heydukova 508/11
37001 České Budějovice
IČO 28147391

email: elzet.dental[zavinac]seznam.cz

Ordinační doba

Provozní doba

(shodná s ordinační)

L.M.Pařízka

Po: 7.00-15.30
Út: 7.00-18.00
St: 7.00-15.30
Čt: 7.00-15.30
Pá: 7.00-15.30

telefon: 386460803